Realizowane Projekty

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 4.1/poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, decyzją z dnia 29 sierpnia przyznało finansowanie dla projektu „Koncentraty grafenu do zastosowań w technologii druku 3D” – POIR.04.01.04-00-0018/19-00. Beneficjentem tego projektu jest Katedra Inżynierii Materiałowej ATH w Bielsku-Białej, a konsorcjantami Finnotech Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach i InnoPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Wysokość dofinansowania wynosi 3 387 290,25 zł, a wartość projektu 3 796 831,25 zł.

Celem projektu jest wytworzenie koncentratów na bazie polimerów termoplastycznych zawierających grafen i jego pochodne, które zostaną wykorzystane do produkcji nowych, innowacyjnych filamentów stosowanych w druku 3D. Zaangażowanie w projekcie partnerów przemysłowych, którzy są wiodącymi na rynku polskim producentami filamentów stosowanych w technologii przyrostowej (druk 3D), pozwoli na szybkie i niskonakładowe zastosowanie projektowanych masterbaczy w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jednocześnie wprowadzenie na rynek nowego wyrobu uzyskiwanego w klasycznym procesie wytłaczania da potencjalnym nabywcom narzędzie do szybkiego i taniego prototypowania nowych wyrobów, w których będzie można zastosować kompozyt z udziałem grafenu. Druk 3D, w tym metoda osadzania topionego materiału (FDM), jest najtańszym i najszybszym sposobem projektowania i wytwarzania urządzeń we wszystkich dziedzinach współczesnego przemysłu.

Oferta

Nasza oferta współpracy oparta jest na tworzywach pierwotnych, wtórnych oraz tworzywach własnych Klienta. Zakres naszych działań sprowadza się do produkcji tworzyw barwionych, kompozytów polimerowych, a także modyfikacji właściwości tworzyw sztucznych zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Nasza oferta obejmuje również produkcję blend oraz stopów polimerowych kompatybilnych tworzyw sztucznych dających możliwość połączenia najlepszych własności powszechnie stosowanych tworzyw konstrukcyjnych.